Per Holm Knudsen

SEKSUALITET OG PSYKOTERAPI

Sommerkurser om seksualitet, kærlighed og psykoterapi - hvorfor nu det?

Af Maria Marcus & Per Holm Knudsen

Ja, hvorfor? Er vores samfund ikke i forvejen totalt overseksualiseret? Og så med to psykoterapeuter som kursusledere - seksualiteten, skulle den ikke kunne tage hånd om sig selv? Den er jo (sammen med selvopholdelses-driften) vores stærkeste medfødte drift, hvad skal den så med terapi? Men det er måske fordi dem der kommer på den slags kurser, det er folk der har det dårligt?

Næ. De mennesker der deltager i vores 2 årlige sommerkurser
Sommer, sol og ny seksuel inspiration og Sommer, sol og drømmen om kærlighed, som hidtil har været afholdt på Ærø, men nu holdes på InspirationsCenter Maribo, er snarere mennesker med overskud og lyst til at få mere ud af deres seksualitet. Det er folk i alle aldre, nogle kommer med deres partner, men de fleste kommer alene. De kommer fordi de gerne vil mere i kontakt med deres lyst, eller fordi de er ramlet ind i nogle problemer, eller måske bare for at møde andre et sted hvor det er trygt at være åben omkring sex. Og nogle kommer, fordi de selv arbejder med andre mennesker, og gerne vil få større indsigt i deres egen seksualitet - for derved at få så meget desto større forståelse for andres.


Hvad har sex og psykoterapi med hinanden at gøre?

Vi kan komme i tanker om mindst lige så mange svar som der er spørgsmål. Vi vil nøjes med et par stykker her. De handler om behovet for at have et bevidst forhold til sin egen seksualitet, hvis man ønsker et godt liv med alle livets facetter.

Men først et par historiske bemærkninger.

Det her med kombinationen mellem seksualitet og terapi, det er jo ikke noget vi har fundet på. En foregangsmand var Sigmund Freud, som omkring sidste århundredskifte formulerede begrebet det ubevidste. Han fandt frem til, at en ubevidst, fortrængt seksualitet kan medføre alvorlige neuroser. Men Freud sad og lyttede i ensom ukropslig majestæt bag divanen, hvor patienten lå og snakkede dag efter dag, år efter år.

Freuds berømte stol og divan
- klik for at se billederne større
Sigmund Freud (1856-1939)

En af hans elever var Wilhelm Reich, og han var den første der fandt ud af, at der var en idé i at arbejde mere aktivt med seksualiteten. Reich var en mere utålmodig natur end Freud. Og mere sanselig må han også have været. For det var hans iagttagelse af patienternes kroppe der fortalte ham, at seksualitet og følelser og fortrængninger og alt det ubevidste også har noget med kroppen at gøre. Og at følelsesmæssige, psykiske spændinger har deres modstykke i kroppen, og dér er de lettere at have med at gøre.

Seksualitet og arbejde, de to ting var for Reich fundamentet, de vigtigste kvaliteter i tilværelsen. Hvis de var i orden, ville mennesket have et godt liv. Men han fandt, at det var de sjældent. Seksualiteten var forbudt, det var bare med at have hænderne over dynen, et godt stykke op i det 20. århundrede.

I dag er vi nogle skridt nærmere en ikke-autoritær opdragelse af vores børn. Moderne danskere er mindre hæmmede i deres kropslige livsfølelse, end Reichs patienter var for et halvt århundrede siden. Men der er stadig meget der kunne være bedre. Spændinger der kan løsnes, underspændte områder af krop og psyke der kan fyldes med liv.

Og ikke mindst forestillinger oppe i vores hoveder. Billeder af hvordan seksualiteten skal være, hvordan kærligheden skal være, parforholdet, den eneste ene, den perfekte orgasme. I dag lever vi med nogle helt nye seksuelle idealer. I dag er den seksuelle lyst ikke længere forbudt, den er snarere blevet en pligt. Så vi står i dag i spændingsfeltet mellem en gammel og en ny holdning til sex: Du må ikke! Du skal! Der er en dobbelthed mellem gamle opdragelsesprincipper og nye frigjortheds-idealer, og den gør det svært for mange mennesker at finde ud af, hvordan de i grunden har det med deres seksualitet.

Wilhelm Reich (1897-1957) Frederick (Fritz) Salomon Perls
(1893 - 1970)

Vi står som psykoterapeuter på skuldrene dels af Wilhelm Reich og dels af Gestaltterapiens fader Frederick S. Perls og hans viden om psykiske modstande og de ressourcer, der gemmer sig i dem. Perls interesserede sig for, hvordan gamle oplevelser fra barndommen påvirker vore følelser den dag i dag - og hvordan vi kan komme videre. Og det er vores erfaring - dels fra vores terapeutiske arbejde med andre, men bestemt også fra vores eget liv og fra den terapi vi selv har været igennem via vores uddannelser - at seksualiteten er et brændpunkt, hvor mange af tilværelsens stråler mødes.

Når vi som terapeuter arbejder med andre, sker det ofte at vi præsenteres for konflikter med "livet" - familiekonflikter, bekymringer, spiseforstyrrelser, angst og depressioner - og ender i seksualiteten: Det fungerer ikke med seksualiteten i parforholdet. Og det kan ofte igen spores tilbage til tidlige seksuelle traumer, afvisninger, jalousi, overgreb, aborter osv.

Eller omvendt: vi præsenteres for et seksuelt problem - impotens, for tidlig sædafgang, orgasmeproblemer, manglende lyst - og havner midt i uafsluttede konflikter med forældre, angst for at sige fra, frygt for det ukontrollable. Eller i vores forestillinger om kærligheden - vores drømme om Kærligheden, med stort K.

Seksualiteten og livet - hvor ender det ene og hvor begynder det andet? Det er ikke til at sige.

Men vi ved, hvor vigtigt det er at blive bevidst om vores seksuelle mønstre, ikke bare dem der sidder i kroppen, men også dem der sidder oppe i hovedet. Fordi de mønstre kan smitte af på vores relationer til de mennesker vi omgås, arbejder med eller som vi gerne vil hjælpe som terapeuter.

Men hjælp - hvad vil det sige? Allerede her har vi en risiko for at overføre noget af vores eget til andre! Er det nødvendigvis "hjælp", vores patienter, klienter, elever eller venner har brug for - eller er det os der har brug for at gøre os uundværlige? Er det os selv der er tilbøjelige til at etablere bindinger til mennesker for at knytte dem til os - eller dominere dem? Tager vi automatisk afstand fra aggressive patienter, klienter - eller kan vi tolerere dem uden angst og uden selv at ryge i flint? Hvilke normer ligger vi under for, hvilke uprøvede kontaktmuligheder ligger og venter på os?

Eller med et hurtigt klip: Hvordan har Far og Mor, de tidligste modsatkønnede personer i vores liv, præget vores forhold til vores eget og andres køn?

Det er noget af det, der får betydning for vores relationer til de mennesker vi har et privat eller professionelt forhold til. Det er vigtigt at kende noget til vores egne mekanismer, hvis vi vil holde vores sti ren over for andre. Og hvis vi ønsker at forstå, hvad der foregår i dem.

Vi kommer ofte ud for mennesker med seksuelle problemer der præger deres liv. Problemer med partneren, problemer ved at leve uden partner, problemer med lyst, med fantasier, med hemmelige længsler, problemer med kærligheden. Måske uden at de har røbet det for nogen, seksuelle problemer er jo lidt pinlige, vi skal jo helst fungere med seksuel lyst døgnet rundt. Men det er vigtigt, hvis vi vil have ordentlig kontakt med andre, at lytte til det de siger mellem linjerne. At blive opmærksom på kropssprog og andre sprog, små sprækker ind til det der er så godt gemt... og som vi måske, måske ikke kender fra os selv.

Der er selvfølgelig flere grunde til at interessere sig for sin egen seksualitet. Et menneske der er i rimelig seksuel balance, har utrolig meget mere energi at give væk af, end den der går rundt med bogstaveligt talt stramme balder og en stemme der nødig skulle komme længere nedefra end fra en sammenklemt strube. I rimelig seksuel balance - og det betyder ikke nødvendigvis at man har et ideelt parforhold, men lige så vel at man lever alene og dog er i harmoni med sin seksualitet, sin krop, sin selvfølelse, sin evne til at indgå i ordentlig kontakt med andre.

Den slags mennesker har en udstråling og et overskud, som virker direkte helbredende og livgivende på andre. Og den tilstand kan man nærme sig. Ved at arbejde med sine modstande - og med sine vitale ressourcer, dem vi alle sammen har.

Modstande og ressourcer - det er den dobbelthed, der er basis for alt terapeutisk arbejde, og også for den måde vi arbejder på på vore kurser.

Vi har gjort mange erfaringer på de efterhånden talrige seksualitetskurser vi har holdt sammen siden 1988. Og de erfaringer betragter vi som en rigdom, som vi gerne vil formidle til andre. Fordi vi betragter seksualiteten som noget dynamisk, noget der kan udvikle sig, på samme måde som vores muskler og vores åndsevner iøvrigt.

Der er alle mulige gode grunde til at interessere sig for seksualiteten. Den er en gave til os alle. Det er vigtigt at tage godt hånd om den.

Nærmere oplysninger:
MARIA MARCUS
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

27.03.1926 - 20.01.2017

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG
Tommesensvej 2
8450 Hammel
Tlf.: 86 96 20 03
Mobiltlf.: 53 63 20 03


Medlemmer af Foreningen af Professionelle PsykoterapeuterForsiden Kursus A Kursus B
Per Holm Knudsen Maria Marcus PSYKE & SEXPSYKE & SEX DEBAT
Dansk Forening for Klinisk Sexologi
Foreningen af Professionelle PsykoterapeuterSenest opdateret 12. september 2020

Ekstra interne søgeord: sommerkursus, sommarkurs, sexkursus, sexkurs, kærlighedskursus, kurs, kursus, kurser, sommer, psykoterapi, sexologi, psykologi, Sex, psykolog, psykoterapi, angst, depression, parforhold, sex, gestaltterapi, kontakt, rådgivning, utroskab, zen, eksistentialisme, kommunikation, jalousi, sorg, samliv, samleje, samlege, lyst, ulyst, nulyst, single, singel, singler, forfatter, kærlighed, kropterapi, kropsterapi, organisk psykoterapi, D.I.G., MPF

html hit counter